Koronarografia – przygotowanie

Co to jest koronarografia?

 • Koronarografia jest inwazyjnym badaniem, w którym oceniane są tętnice wieńcowe. Po wprowadzeniu systemu cewników do aorty i znalezieniu ujść tętnic wieńcowych, podawany jest kontrast (substancja płynna widoczna w promieniach rentgenowskich). Podczas podawania kontrastu uruchamiana jest lampa RTG, filmowany jest proces spływu kontrastu przez naczynia wieńcowe. Cały zabieg jest rejestrowany cyfrowo i przenoszony na nośnik (płyta CD).

W jakim celu wykonywana jest koronarografia?

 • Koronarografię wykonuje się po to, aby ocenić jak wygląda wnętrze naczyń wieńcowych (lumenografia – uwidocznienie światła naczynia). Dzięki temu kardiolog inwazyjny jest w stanie ocenić nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach.

Kiedy należy myśleć o wykonaniu koronarografii?

 • Koronarografia jest badaniem, które wykorzystuje się w diagnostyce choroby wieńcowej np: u pacjentów z dodatnim testem wysiłkowym, z bólami w klatce piersiowej nieustępującymi po leczeniu farmakologicznym,
 • Wymagana jest po przebytym zawale serca,
 • Jest jedynym badaniem, które ocenia stan baypasów (zalecana w przypadku gdy pojawiają się bóle zamostkowe u osób po CABG(operacja wszczepienia baypasów),
 • Jest wykonywana w trakcie diagnostyki Zawału Serca jako wstęp do angioplastyki wieńcowej,
 • Wykonywana jest zawsze przed planowanymi operacjami wymiany zastawek serca, przed przeszczepami serca.

Czy koronarografia jest potrzebna?

 • Tak! Jeśli lekarz prowadzący uzna, iż pojawiły się wskazania medyczne do wykonania koronarografii należy to badanie wykonać jak najszybciej. Odwlekanie zabiegu może doprowadzić do progresji choroby wieńcowej, wówczas leczenie inwazyjne może okazać się nieskuteczne lub znacznie trudniejsze.
 • Im wcześniej zostanie wykonana diagnostyka inwazyjna choroby wieńcowej tym wcześniej i pacjent i lekarz wiedzą z jakim problemem muszą się zmierzyć.
 • W wielu przypadkach koronarografie uwalniają od rozpoznania “Choroba wieńcowa”.

Kto może skierować mnie na koronarografię?

 • Lekarz Kardiolog
 • Lekarz pracujący w Poradni Kardiologicznej
 • Każdy lekarz po porozumieniu z Pracownią Hemodynamiczną po wypełnieniu i przesłaniu skierowania o ile istnieją wskazania