Angioplastyka tętnic wieńcowych

Angioplastyka wieńcowa to zabieg mający na celu udrożnienie zatkanych tętnic lub ich poszerzenie w miejscu ciasnych zwężeń, utrudniających dopływ krwi do serca. Decyzję o konieczności wykonania angioplastyki wieńcowej podejmuje się na podstawie wyniku koronarografii – albo bezpośrednio po tym badaniu, albo – jeśli jest to konieczne – po przygotowaniu pacjenta. Wówczas konieczny jest ponowny pobyt w szpitalu.

Zabieg angioplastyki wieńcowej polega na wprowadzeniu w miejsce ciasnego zwężenia balonu, który następnie rozpręża się pod kontrolą obrazu rtg do wysokich ciśnień (nawet powyżej 20 atmosfer!). 

W wielu przypadkach poszerzone miejsce zabezpiecza się wszczepieniem tzw. stentu – protezy naczyniowej wykonanej ze stopów metali, zapobiegającej ponownemu zwężeniu. W razie potrzeby stosuje się również stenty dodatkowo uwalniające leki zapobiegające ponownemu zarastaniu tętnicy. 

Po zabiegu pacjent najczęściej wraca bezpośrednio na salę w Oddziale Kardiologii, skąd po kilku godzinach może być bezpiecznie wypisany do domu.