Koronarografia


               Koronarografia jest badaniem diagnostycznym, które umożliwia ocenę tętnic wieńcowych (czyli tętnic, które zaopatrują w krew mięsień sercowy). Jest to badanie inwazyjne, podczas którego podaje się do tętnic środek kontrastowy i wykonuje obrazowanie rentgenowskie. Badanie to pozwala na określenie stopnia zwężenia tętnic wieńcowych oraz na wykrycie ewentualnych zmian w ich budowie. W zależności od wyników badania, lekarz może zdecydować o dalszym postępowaniu. Koronarografia jest zabiegiem bezpiecznym i stosunkowo krótkim – czas trwania wynosi około 30 minut. Pacjent pozostaje pod opieką lekarzy przez około 4-6 godzin po zabiegu i następnie może wrócić do domu.

W naszej Pracowni zabiegi wykonujemy z dojścia promieniowego, łokciowego lub z tzw. tabakierki. Inne dojścia naczyniowe to dojście udowe, ramienne i pachowe.

W przypadku koronarografii istnieją trzy możliwości postępowania w zależności od wyników badania:

      • PTCA (angioplastyka wieńcowa) – polega na poszerzeniu zwężonego odcinka tętnicy za pomocą balonika umieszczonego na końcu cewnika.

      • CABG (pomostowanie aortalno-wieńcowe) – polega na wykonaniu pomostu omijającego zwężone miejsce w tętnicy wieńcowej.

      • Terapia zachowawcza – polega na leczeniu farmakologiczny