Koronarografia – etapy zabiegu

  • Etap pierwszy koronarografii – jak się zaczyna?Rano zjedz śniadanie i pij wodę.

Przed zabiegiem pacjent zostaje zbadany przez lekarza, który oceni stan zdrowia i tętnice obwodowe.

Przejście do sali przygotowawczej, gdzie technik i pielęgniarka pomagają w rozbieraniu się.

Pacjent jest umieszczany na stole hemodynamicznym.

  • Etap drugi koronarografii – przygotowanie do zabiegu.

Na ciele pacjenta przyklejane są elektrody do monitorowania EKG.

Usuwane są protezy zębowe i łańcuszki.

Okolica wprowadzenia koszulki naczyniowej jest dezynfekowana.

Lekarz wybiera dojście naczyniowe (promieniowe lub udowe) i pacjent jest zabezpieczany sterylnymi okryciami.

  • Etap trzeci koronarografii – współpraca z lekarzem

Lekarz sprawdza okolicę wkłucia i podaje znieczulenie miejscowe.

Następuje nacięcie skóry i nakłucie tętnicy.

Prowadnik diagnostyczny jest wprowadzany do aorty przez tętnicę.

Wprowadzana jest koszulka naczyniowa.

  • Etap czwarty koronarografii – rozpoczyna się koronarografia.

Cewniki diagnostyczne są wprowadzane przez koszulkę naczyniową do tętnic wieńcowych.

Kontrast jest podawany do tętnic wieńcowych, a lekarz nagrywa cały proces.

Wykonuje się także wentrykulografię.

  • Etap piąty koronarografii – czas na ocenę.

Lekarz hemodynamista ocenia wyniki badania.

Pacjent jest kwalifikowany do angioplastyki, chirurgicznego leczenia lub terapii zachowawczej.

  • Etap piąty koronarografii – zakończenie zabiegu.

Pielęgniarka zdejmuje sterylne okrycia.

Lekarz usuwa koszulkę naczyniową i zakłada opatrunek uciskowy.

Pacjent jest przenoszony na łóżko transportowe i odwożony na swoją salę.

Jeśli nie ma przeciwwskazań, pacjent może wyjść do domu tego samego dnia.